Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2013-12-26

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрі Жамишев Болат жұмыстық сапармен «Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалына келді

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрі Жамишев Болат жұмыстық сапармен «Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалына келді

2013-12-26

2013 жылғы 23 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрі Жамишев Болат жұмыстық сапармен «Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалына келді.
Өзінің сапар барысында ҚР ӨДМ Министрі ведомство қарамағындағы ұйымның қызметімен және филиал ұжымымен танысты.
Сонымен қатар, Министрге 2014 жылдан бастап мемлекеттік сараптаманың барлық процессі электрондық портал арқылы жүргізілетіндігіне сәйкес ЖСҚ электронды түрде қабылдау жүйесі көрсетілді.

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрі Жамишев Болат жұмыстық сапармен «Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалына келді

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрі Жамишев Болат жұмыстық сапармен «Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалына келді

2013-12-26

2013 жылғы 23 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрі Жамишев Болат жұмыстық сапармен «Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалына келді.
Өзінің сапар барысында ҚР ӨДМ Министрі ведомство қарамағындағы ұйымның қызметімен және филиал ұжымымен танысты.
Сонымен қатар, Министрге 2014 жылдан бастап мемлекеттік сараптаманың барлық процессі электрондық портал арқылы жүргізілетіндігіне сәйкес ЖСҚ электронды түрде қабылдау жүйесі көрсетілді.

Министр регионального развития Республики Казахстан Болат Жамишев с рабочим визитом посетил филиал РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы.

Министр регионального развития Республики Казахстан Болат Жамишев с рабочим визитом посетил филиал РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы.

2013-12-26

23 декабря 2013 года Министр регионального развития Республики Казахстан Болат Жамишев с рабочим визитом посетил филиал РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы.
В ходе своего визита Министр МРР РК ознакомился с деятельностью подведомственной организации и познакомился с коллективом филиала.
Кроме этого Министру была презентована система приема ПСД в электронном варианте, согласно которому весь процесс государственной экспертизы с 2014 года будет проводиться через электронный портал.

Министр регионального развития Республики Казахстан Болат Жамишев с рабочим визитом посетил филиал РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы.

Министр регионального развития Республики Казахстан Болат Жамишев с рабочим визитом посетил филиал РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы.

2013-12-26

23 декабря 2013 года Министр регионального развития Республики Казахстан Болат Жамишев с рабочим визитом посетил филиал РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы.
В ходе своего визита Министр МРР РК ознакомился с деятельностью подведомственной организации и познакомился с коллективом филиала.
Кроме этого Министру была презентована система приема ПСД в электронном варианте, согласно которому весь процесс государственной экспертизы с 2014 года будет проводиться через электронный портал.

Министр регионального развития Республики Казахстан Болат Жамишев с рабочим визитом посетил филиал РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы.

Министр регионального развития Республики Казахстан Болат Жамишев с рабочим визитом посетил филиал РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы.

2013-12-26

23 декабря 2013 года Министр регионального развития Республики Казахстан Болат Жамишев с рабочим визитом посетил филиал РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы.
В ходе своего визита Министр МРР РК ознакомился с деятельностью подведомственной организации и познакомился с коллективом филиала.
Кроме этого Министру была презентована система приема ПСД в электронном варианте, согласно которому весь процесс государственной экспертизы с 2014 года будет проводиться через электронный портал.

Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan Bolat Zhamishev a working visit to the branch RSE «Gosexpertiza» in Almaty

Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan Bolat Zhamishev a working visit to the branch RSE «Gosexpertiza» in Almaty

2013-12-26

December 23, 2013 Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan Bolat Zhamishev a working visit to the branch RSE «Gosexpertiza» in Almaty.
During his visit, the Ministry of Regional Development RK acquainted with the activities of subordinate organizations and met with the staff of the branch.
Besides the Minister was presented a system for receiving design estimate documentation (DED) in electronic form , according to which the whole process of public examination in 2014 will be carried out through an electronic portal.

Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan Bolat Zhamishev a working visit to the branch RSE «Gosexpertiza» in Almaty

Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan Bolat Zhamishev a working visit to the branch RSE «Gosexpertiza» in Almaty

2013-12-26

December 23, 2013 Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan Bolat Zhamishev a working visit to the branch RSE «Gosexpertiza» in Almaty.
During his visit, the Ministry of Regional Development RK acquainted with the activities of subordinate organizations and met with the staff of the branch.
Besides the Minister was presented a system for receiving design estimate documentation (DED) in electronic form , according to which the whole process of public examination in 2014 will be carried out through an electronic portal.

Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan Bolat Zhamishev a working visit to the branch RSE «Gosexpertiza» in Almaty

Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan Bolat Zhamishev a working visit to the branch RSE «Gosexpertiza» in Almaty

2013-12-26

December 23, 2013 Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan Bolat Zhamishev a working visit to the branch RSE «Gosexpertiza» in Almaty.
During his visit, the Ministry of Regional Development RK acquainted with the activities of subordinate organizations and met with the staff of the branch.
Besides the Minister was presented a system for receiving design estimate documentation (DED) in electronic form , according to which the whole process of public examination in 2014 will be carried out through an electronic portal.